Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William J Baumol, Robert E Litan, Carl J Schramm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0300109415

Ký hiệu phân loại: 330.12 Systems

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press, 2007

Mô tả vật lý: x, 321 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65812

Includes bibliographical references (p. 299-312) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH