Theoretical optics : an introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H Römer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527404295

Ký hiệu phân loại: 535.1 Theories

Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY, 2005

Mô tả vật lý: xii, 361 p. : , ill. ; , 25 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65822

1. Optic
Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH