The molecular vision of life : Caltech, the Rockefeller Foundation, and the rise of the new biology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lily E Kay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195058127

Ký hiệu phân loại: 574.8 [Unassigned]

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1993.

Mô tả vật lý: x, 304 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65832

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH