GSM switching, services and protocols [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chri Bettstetter, J Eberspc̃her, Han Vg̲el

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470841745

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Chichester [England] ; New York : Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xiv, 332 p. : , ill. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65836

Includes bibliographical references (p. [297]-300) and
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH