Fall of giants [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Follett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101439556

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Dutton, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 985 p.) : , col. map.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 65837

Follows the fates of five interrelated families--American, German, Russian, English, and Welsh--as they move through the dramas of the First World War, the Russian Revolution, and the struggle for women's suffrage.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH