The paradox of existence [electronic resource] : philosophy and aesthetics in the young Schelling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leonardo V Distaso

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402024916

ISBN-13: 978-1402024917

Ký hiệu phân loại: 193 Germany and Austria

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 2004.

Mô tả vật lý: xiii, 178 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 65845

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH