Sustaining biodiversity and ecosystem services in soils and sediments

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diana H Wall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1559637595

ISBN-10: 1559637609

Ký hiệu phân loại: 577.57 Soil ecology

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2004.

Mô tả vật lý: xix, 275 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65851

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH