A beautiful math : John Nash, game theory, and the modern quest for a code of nature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Siegfried

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309101921

Ký hiệu phân loại: 519.3 Game theory

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press, 2006

Mô tả vật lý: viii, 264 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65856

Includes bibliographical references (p. 230-247) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH