Radio network planning and optimisation for UMTS

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jaana Laiho, Toms� Novosad, Achim Wacker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470015756

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2006

Mô tả vật lý: xxxi, 629 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65876

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH