Radical reactions of fullerenes and their derivatives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oleg Kalina, Boris Tumanskii

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402001762

Ký hiệu phân loại: 546.681 *Carbon

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 2001.

Mô tả vật lý: x, 192 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65883

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH