Molecular biology of human cancers [electronic resource] : an advanced student's textbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Arthur Schulz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402031866

Ký hiệu phân loại: 616.99407 Other diseases

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Norwell, MA : Springer, 2005

Mô tả vật lý: xvii, 508 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65890

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH