Advanced structural dynamics and active control of structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0387406492

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2004.,

Mô tả vật lý: xxii, 396 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Structural control (Engineering)-- Structural dynamics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH