The geology and mapping of granite batholiths

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Cobbing

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540676848

Ký hiệu phân loại: 552.3 Plutonic rocks

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2000.

Mô tả vật lý: xi, 141 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65904

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH