The Earth's atmosphere : its physics and dynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kshudiram Saha

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540784268

ISBN-13: 978-3540784265

Ký hiệu phân loại: 551.5 Meteorology

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008

Mô tả vật lý: xxi, 367 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65908

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH