The environment : challenges for the chemical sciences in the 21st century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0309087198

ISBN-10: 0309526663

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The National Academies Press, 2003.

Mô tả vật lý: xii, 178 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65917

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH