Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Errico Presutti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540733043

ISBN-13: 978-3540733041

Ký hiệu phân loại: 530.13 Statistical mechanics

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2009

Mô tả vật lý: xvi, 467 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65933

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH