The unified modeling language reference manual
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  020130998X

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Reading :Addison Wesley, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 550 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Phần mềm máy tính, Phát triển-- UML (Khoa học máy tính)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH