Introduction to modern time series analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gebhard Kirchgässner, Jür Wolters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 354073290X

Ký hiệu phân loại: 330.015195 Economics

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2007

Mô tả vật lý: ix, 274 p. : , ill. ; , 24

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65960

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH