Principles and applications of emulsion polymerization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chorng-Shyan Chern

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470124318

ISBN-13: 978-0470124314

Ký hiệu phân loại: 668.92 Polymerization

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2008

Mô tả vật lý: xiii, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65961

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH