The handbook of homogeneous hydrogenation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G. de Vries

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527311610

ISBN-13: 978-3527311613

Ký hiệu phân loại: 547.23 Oxidation-reduction reaction (Redox reaction)

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007.

Mô tả vật lý: 3 v. (xxxii, 1568 p.) : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65972

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH