Modeling and simulation of catalytic reactors for petroleum refining

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jorge Ancheyta Juárez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470185309

Ký hiệu phân loại: 665.53 Refinery treatment and products

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2011

Mô tả vật lý: xii, 511 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65974

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH