Surface analysis : the principal techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Gilmore, J. C Vickerman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470017635

ISBN: 0470017643 (pbk.)

ISBN-13: 978-0470017630

ISBN: 9780470017647 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 620.44 Surface engineering

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley, 2009.

Mô tả vật lý: xix, 666 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65990

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH