RT-PCR protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joe O'Connell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896038750

Ký hiệu phân loại: 572.43 Energy metabolism

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2002.

Mô tả vật lý: xiv, 378 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66008

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH