Relativistic transitions in the hydrogenic atoms [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R Boudet

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540855491

ISBN-13: 978-3540855507

Ký hiệu phân loại: 530 Physics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009.

Mô tả vật lý: xi, 134 p. : , digital ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66037

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH