Principles of building commissioning
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470112972

Ký hiệu phân loại: 690.0287 Buildings

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :J. Wiley & Sons, 2009,

Mô tả vật lý: 132 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Building -- Quality control. ; Building commissioning. -- Buildings -- Specifications.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH