Destined for failure : American prosperity in the age of bailouts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christophe Kopp, Nicolas Sanchez, Franci Sanzari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0313392633

Ký hiệu phân loại: 330.973 Economics

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : Praeger, 2010.

Mô tả vật lý: 224 p. : , ill. ; , 25 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66049

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH