Pro ASP.NET SharePoint 2010 solutions [electronic resource] : techniques for building SharePoint functionality into ASP.NET applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Milner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1430231122

ISBN-13: 978-1430231127

Ký hiệu phân loại: 004.682 Intranets

Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer Science+Business Media, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 353 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66067

Provides information on developing ASP.NET applications that are built upon a SharePoint foundation, covering such topics as configuation management, code access security, and feature packaging.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH