Learning Flex 4 : getting up to speed with rich Internet application design and development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alaric Cole, Elijah Robison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596805632

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA. ; Farnham : O'Reilly, 2011.

Mô tả vật lý: xix, 455 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66072

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH