Precast concrete : materials, manufacture, properties, and usage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M Levitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203490576

ISBN-10: 0203798813

ISBN-10: 0853349940

Ký hiệu phân loại: 620.137 Reinforced and prestressed concrete

Thông tin xuất bản: London ; Englewood, N.J. : Applied Science 1982.

Mô tả vật lý: ix, 233 p. , : ill. , ; 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66083

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH