Modern supramolecular gold chemistry : gold-metal interactions and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antonio Laguna

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527320296

ISBN-13: 978-3527320295

Ký hiệu phân loại: 546.6562 Groups 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2008.

Mô tả vật lý: xx, 505 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66091

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH