Understanding economic development : a global transition from poverty to prosperity?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Colin White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1847207812

ISBN-13: 978-1847207814

Ký hiệu phân loại: 338.9 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar , 2009

Mô tả vật lý: ix, 401 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66111

Includes bibliographical references (p. 341-388) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH