Rock slope engineering : civil and mining
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0415280001


Thông tin xuất bản: New York, NY :Spon Press, 2004, 4th ed.

Mô tả vật lý: xx, 431 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Rock slopes.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH