Separation of multiphase, multicomponent systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eugeni Lapiga, Ė. G Sinaĭskiĭ

Ngôn ngữ: eng ; rus

ISBN-10: 3527406123

ISBN-13: 978-3527406128

Ký hiệu phân loại: 665.53 Refinery treatment and products

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH Verlag Gmbh, 2007

Mô tả vật lý: xxxiii, 775 p. : , ill. ; , 24

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66115

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH