IR and Raman spectroscopy : fundamental processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S Wartewig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 352730245X

Ký hiệu phân loại: 543.08583 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2003

Mô tả vật lý: xvi, 175 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66134

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH