Essential C♯ 4.0

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Michaelis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321694694

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2010.

Mô tả vật lý: li, 930 p. : , ill. ; , 23 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66146

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH