Metaheuristics for scheduling in industrial and manufacturing applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3540789847

Ký hiệu phân loại: 670.42 Factory operations engineering

Thông tin xuất bản: Berlin :Springer Verlag, 2008,

Mô tả vật lý: xxiii, 346 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Industrial engineering.
  - Management science.
  - Scheduling.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH