Reinforced soil engineering : advances in research and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0824742540


Thông tin xuất bản: New York :Marcel Dekker, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Soil mechanics. -- Soil stabilization. -- eb. -- ENGIN_CIVI01. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH