Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0901297410


Thông tin xuất bản: London :Institution of Structural Engineers, 2006, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xi, 188 p. : , ill. (some col.) ; , 30 cm.

Ngôn ngữ:


Prestressed concrete structure -- Drawings.; Reinforced concrete construction -- Details ; Drawings.; Structural drawing -- Standards.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH