An assessment of the global impact of the financial crisis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Arestis, José Lu Oreiro, Rogér Sobreira

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 023027160X

ISBN: 9780230271609 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 330.90511 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 270 p. : , ill. ; , 23 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66179

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH