Colloquial English [sound recording] : a complete English language course
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gareth King, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0415299500


Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2005,

Mô tả vật lý: 2 sound discs (120 min.) : , digital ; , 4 3/4 in. + , 1 book (xvi, 288 p. : ill. ; 22 cm.)

Ngôn ngữ:


English language -- Sound recordings for foreign speakers.; English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Grammar.; English language -- Self-instruction.; English language -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH