Đại số tuyến tính : Dùng cho sinh viên đại học đại cương các chuyên ngành toán, tin, lý, hóa điện tử và kỹ thuật. T.2
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Anh Vũ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Các ký hiệu. Chương 4. Định thức và hệ phương trình tuyến tính. A. Định thức và hạng của ma trận. 1. Ánh xạ đa tuyến tính và đa tuyến tính đan dấu. 2. Định thức và các tiùnh chất cơ bản cuả định thức. 3. Hạng của ma trận. B. Hệ phương trình tuyến tính. 4. Khaí niệm về hệ phương trình tuyến tính. 5. Hệ cRAME. 6. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát. 7. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Bài tập. Chương 5. Cấu trúc cuả một tự đồng cấu tuyến tính. và dạng chéo cuả một ma trận vuông. 1. tự đồng cấu tuyến tính và ma trận vuông chéo hóa. 2. Không gian con bất biến. giá trị riêng vectơ riêng. 3. Điều kiện chéo hoá được. Bài tập. Chương 6. Dạng song tuyến tính đối xứng và dạng toàn phương. 1. Khái niệm về dạng song tuyến tính đối xứng và dạng toàn phương. 2. Dạng song tuyến tính đối xứng và dạng toàn phương trên không gian vectơ hữu hạn chiều. 3. Trực giao hạng , tính suy biến Không suy biến. 4. Cơ sở trực giao. Tổng trực tiếp trực giao. Dạng chính tắc cuả dạng toàn phương. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. 5. Dạng chuẩn tắc cuả dạng toàn phương thực. Chỉ số quán tính. 6. Dạng chuẩn tắc của dạng toàn phương phức. Sơ lược về dạng song tuyến tính và dạng toàn phương Hermite trên không gian vectơ phức. 7. Sơ lược về không gian vector Euclide. Bài tập. Tài liệu tham khảo..

Đại số tuyến tính-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.5


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH