A history of money and banking in the United States : the colonial era to World War II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murray Newton Rothbard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0945466331

Ký hiệu phân loại: 332.1 Banks

Thông tin xuất bản: Auburn, Ala. : Ludwig von Mises Institute, 2002

Mô tả vật lý: 510 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66218

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH