The best women's travel writing 2010 : true stories from around the world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephanie Elizondo Griest

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 193236174X

ISBN-13: 978-1932361742

Ký hiệu phân loại: 910.41 Trips around the world

Thông tin xuất bản: Palo Alto : Travelers' Tales, 2010

Mô tả vật lý: xvii, 291 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 66221

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH