Sharepoint 2007 : the definitive guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Pyles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596529589

ISBN-13: 978-0596529581

Ký hiệu phân loại: 004.682 Intranets

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2007

Mô tả vật lý: xxiii, 794 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66232

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH