CCNA Cisco certified network associate study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lammle Todd, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782126472

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2000, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 766 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Chứng nhận-- Mạng máy tính -- Thi cử -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH