Improving student writing skills [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Garth Sundem

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1425890121

Ký hiệu phân loại: 808.042 Rhetoric in English

Thông tin xuất bản: Huntington Beach, CA : Shell Education, 2006

Mô tả vật lý: 136 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 66273

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH