OCP Oracle8i DBA architecture & administration and backup & recovery study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782126839

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 844 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 6628
Cơ sở dữ liệu
     Quản trị
  - Thi cử
  - Hướng dẫn học
  - Dữ liệu điện tử
     Xử lý
  - Chứng nhận
  - Oracle (Tệp máy tính)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH