Human resource management [electronic resource] : theory and practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0585382565


Thông tin xuất bản: Palgrave, 2017, 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Personnel management.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH