OCP Oracle8I DBA performance tuning and network administration study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782126847

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Alameda :Sybex, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Oracle -- Hướng dẫn quản trị mạng-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH