CCNP switching study guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782127118


Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 632 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Cisco, Bảo mật hệ thống máy tính-- Examinations -- Study guides-- Viễn thông, Kỹ thuật -- Hệ thống chuyển đổi -- Thi cử -- Hướng dẫn học-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH